O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Zaniknutá veľkomoravská sakrálna stavba sv. Salvátora (?)


Lokalita: Bratislava – Staré mesto (okr. Bratislava)
Objekt: Bratislavský hrad
Datovanie: 9. storočie
Materiál: kamenné kvádre, rímske spóliá
Rozmery diela: rekonštruovaná š. 1280–1300 cm (celkový rozmer stavby); š. 70–80 cm (základy); š. ca 100×100 cm (interiérové piliere)
Fragmenty veľkomoravskej baziliky na Bratislavskom hrade boli objavené T. Štefanovičovou a A. Fialom v roku 1965 v južnej časti východnej terasy... [MV]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie