O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre
Úvod > O projekte > Autori

Autori

Zostavovateľky a hlavné editorky:
Barbara Balážová
Bibiana Pomfyová

Autori hesiel:
Katarína Bajcurová [KBa]
Barbara Balážová [BB]
Katarína Beňová [KB]
Martin Bóna [MB]
Dana Bořutová [DBo]
Vladimíra Büngerová [VB]
Dušan Buran [DB]
Michal Čajka [MČ]
Ján Endrődi [JE]
Henrieta Gábrišová [HG]
Ivan Gerát [IG]
Petra Hanáková [PH]
Marta Herucová [MH]
Aurel Hrabušický [AH]
Miroslav Hrdina [MHr]
Katarína Chmelinová [KCh]
Michaela Kalinová [MK]
Alexandra Kusá [AK]
Zuzana Labudová [ZL]
Zuzana Ludiková [ZLu]
Silvia Lutherová [SL]
Mária Pötzl-Malíková [MPM]
Jozef Medvecký [JM]
Monika Mitášová [MM]
Jana Oravcová [JO]
Štefan Oriško [ŠO]
Bibiana Pomfyová [BP]
Radoslav Ragač [RR]
Marián Samuel [MS]
Zuzana Šidlíková [ZŠ]
Michal Šimkovic [MŠi]
Ingrid Štibraná [IŠ]
Jana Švantnerová [JŠ]
Martin Šugár [MŠ]
Martin Vančo [MV]

Vedeckí redaktori:
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
Mim. prof. PhDr. Dana Bořutová, CSc.
Mgr. Dušan Buran, PhD.
PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.
Mgr. Jozef Medvecký, CSc.
PhDr. Štefan Oriško, CSc.
PhDr. Mária Orišková, PhD.
Doc. Ing. PhDr. Miroslav Plaček
Prof. PhDr. Mária Pötzl-Malíková, DrSc.
Doc. PhDr. Michal Slivka, PhD.

Jazyková redakcia:
Luďka Kratochvílová
Irenka Kucharová
Jitka Madarasová

Technická spolupráca:
Miroslav Hrdina
Katarína Jaloviarová
Tomáš Vlček

 


Rozšírené vyhľadávanie

Ďalšie informácie