O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Stredoveké šľachtické sídla


Proces formovania stredovekých feudálnych sídel je úzko spätý so spoločenskými zmenami a formovaním štruktúry spoločnosti Uhorska. Vytvorenie vrstvy šľachty a predovšetkým jej následná majetková a... [MŠi]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie