O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Rímskokatolícky filiálny Kostol sv. Jána Krstiteľa (bývalý benediktínsky)


Lokalita: Rimavské Janovce (okr. Rimavská Sobota)
Datovanie: koniec 12. storočia – 1. štvrtina 13. storočia (výstavba kláštorného kostola); 17. – 18. storočie (stavebné úpravy); 19. storočie (neoslohová obnova)
Materiál: tesané kamenné kvádre; druhotne použité tesané kamenné kvádre, kombinované lomovým kameňom a tehlou (barokové opravy kostola); tesané kamenné kvádre (neoslohová obnova)
Rozmery diela: ca 27×18 m (vonkajšie rozmery kostola)
Románsky Kostol sv. Jána Krstiteľa v Rimavských Janovciach je jediným zachovaným pozostatkom zaniknutého benediktínskeho opátstva. Počiatky kláštora sú nejasné a písomné pramene k dejinám kláštora sú... [MŠi]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie