O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Jána Krstiteľa

Bývalý kláštorný (johanitský ?) kostol

Lokalita: Lipovník (okr. Rožňava)
Datovanie: prelom 12. a 13. storočia
Materiál: tufové kvádre (románska stavebná fáza)
Rozmery diela: dĺ 37,4 m (celkový vonkajší rozmer kostola), š 10,5 (vonkajší rozmer lode); dĺ 22,6 m (zachovaná časť románskej lode); dĺ 7,4 m, š 7 m (rozmery archeologicky zistenej severnej kaplnky)
Kostol v Lipovníku – jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou – bol až do obnovy v roku 1983 považovaný za gotickú stavbu z 15. storočia... [BP]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie