O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Nástenné maľby


Lokalita: Šivetice
Objekt: rímskokatolícky filiálny Kostol sv. Margity Antiochijskej
Datovanie: 2. polovica 13. storočia (nástenné maľby na vnútornej stene apsidy), tretia štvrtina 14. storočia (nástenné maľby v lodi na triumfálnom oblúku)
Technika: maľba al secco na vápennom nátere, prekrývajúcom pôvodnú omietku (1. fáza), pravá freska na vrstevnatom podklade (2. fáza)
Staršia vrstva malieb na stene apsidy šivetického kostola zobrazuje v dvoch nad sebou umiestnených horizontálnych pásoch výjavy legendy svätej Margity z Antiochie (širší vrchný pás) a pašijové scény... [IG]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie