O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Nájomný bytový dom s kinom a kaviarňou Metropol, Mickiewiczova 18


Lokalita: Bratislava
Autor diela: Tvarožek, Juro (projekt); Bahna, Ján; Závodný, Ľubomír a kol. (rekonštrukcia)
Datovanie: 1927 (projekt), 1928 (realizácia), 1997 (rekonštrukcia)
V druhej polovici dvadsiatych rokov 20. storočia sa Tomáš Tvarožek, jeden z riaditeľov Mestskej sporiteľne, rozhodol investovať svoje finančné prostriedky do stavby nájomného bytového domu. Projektom... [MHr]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie