O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Kostol sv. Františka z Assisi a kláštor františkánov v 17. a 18. storočí


Lokalita: Kremnica
Ako prvej z mníšskych rehôľ vôbec sa františkánskej uhorskej salvatoriánskej provincii podarilo usadiť v meste až v roku 1649 s výraznou podporou ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya. Ten poskytol... [BB]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie