O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Klaňanie pastierov

Pravdepodobne z bývalého farského kostola v Kremnici

Datovanie: koniec 16. storočia, 1592 (?)
Zbierkový fond: Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, prír. č.: 1678/56; U-1432
Materiál: drevo
Technika: temperová maľba
Rozmery diela: 231×198,5 cm
Výslovné potvrdenie pôvodného umiestnenia obrazu na oltári kremnického farského kostola v období reformácie v dostupných prameňoch neexistuje, nasvedčujú tomu však všetky indície, získané detektívnym... [BB]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie