O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Immaculata s Michalom archanjelom (Alegória Nepoškvrneného počatia)


Lokalita: Skalica
Datovanie: 1778
Farský kostol má pozoruhodný neskorobarokový hlavný oltár, ktorým r. 1778 nahradili starší drevený stĺpový „zväčšený hlavný oltár“ z r. 1692. V zápisnici zo zasadaní mestskej rady je záznam, že 29. 9.... [JM]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie