O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Hlavný Oltár Najsvätejšieho Mena Ježiša a Márie


Lokalita: Prešov – Nižná Šebastová
Objekt: rímskokatolícky farský Kostol Najsvätejšieho Mena Ježiša a Márie (bývalý kostol františkánov)
Autor diela: Reiβmaier, Dionýz a dielňa
Datovanie: 1760–1761
Dominantu bývalého františkánskeho kláštorného Kostola Najsvätejšieho Mena Ježiša a Márie v Nižnej Šebastovej predstavuje hlavný oltár s retabulom v pôdoryse prispôsobeným polygonálnemu ukončeniu... [KCh]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie