O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Evanjelický ref. kostol


Lokalita: Plešivec (okr. Rožňava)
Datovanie: 1. polovica 14. storočia (výstavba kostola na mieste staršej stavby); 1. polovica 15. storočia (prístavba tzv. Bebekovskej kaplnky)
Materiál: lomový kameň, pri neskorších úpravách dopĺňaný tehlou; kamenársky opracované architektonické články
Kostol, zasvätený pôvodne svätému Jurajovi, stihol neblahý osud. V roku 1558 bol silne poškodený počas tureckého vpádu, čo malo za následok devastáciu objektu. Z pôvodnej stavby zostali zachované len... [BP]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie