O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Dizajn na Slovensku od začiatkov priemyselnej výroby po koniec 19. storočia


Formovanie dizajnu ako špecifického druhu výtvarnej tvorby sa vo všeobecnosti spája s nástupom priemyselnej revolúcie v širšom časovom rozmedzí poslednej tretiny 18. a prvej polovice 19. storočia.... [SL]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie