O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Bočný Oltár sv. Jakuba a sv. Filipa apoštolov


Lokalita: Mošovce
Objekt: rímskokatolícky filiálny Kostol Najsvätejšej Trojice
Datovanie: 1518
Zbierkový fond: Slovenské národné múzeum – Etnografické múzem Martin, inv. č.: KH 4976 (Sv. Anna Samotretia / Nesenie Kríža), KH 4977 (Martýrium svätca / Bičovanie Krista), inv. č. KH 4978 (Martýrium svätca / Kristus na Olivovej hore), inv. č. KH 4979 (Elevácia sv. Márie Magdalény / Ukrižovanie Krista)
Materiál: smrekové (?) drevo
Technika: polychrómovaná drevorezba, zlátenie (sochy a reliéfy); tempera na dreve (tabule)
Rozmery diela: v. 119 cm (plastika sv. Filipa); v. 118 cm (plastika sv. Jakuba); v. 43 cm (reliéf sv. Vavrinca); v. 44 (reliéf sv. Martina); v. 39 cm (reliéf sv. Štefana Prvomučeníka); v. 45 cm (reliéf sv. Sebastiána); 73,5×64,7 cm (tabuľa Sv. Anna Samotretia / Nesenie kríža); 72,8×65,7 cm (tabuľa Martýrium svätca / Bičovanie Krista); 72,7×64,0 cm (tabuľa Elevácia sv. Márie Magdalény / Ukrižovanie Krista)
Oltár apoštolov sv. Jakuba ml. a sv. Filipa v Mošovciach je novodobou konštrukciou, do ktorej boli zakomponované súčasti pravdepodobne dvoch úplne odlišných oltárov, pochádzajúcich zrejme z mošovského... []
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie