O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Bočný Oltár Bolestsnej Panny Márie (zv. tiež Oltár Piety)


Lokalita: Bardejov
Objekt: rímskokatolícky farský Kostol sv. Egídia
Autor diela: neznámy moravský alebo viedenský majster (plastika Piety); neznámy (bardejovský?) majster (maľby na krídlach a predele)
Datovanie: okolo 1400 (plastika); okolo 1520 (retabulum)
Materiál: vápenec (?) (Pieta), drevo (retabulum)
Technika: polychrómia a zlátenie (Pieta); tempera a zlátenie (retabulum)
Rozmery diela: ca 74×52 cm (jednotlivé tabule); 51×194 cm (predela)
Traduje sa, že Oltár Bolestnej Panny Márie fundoval cech bardejovských murárov a kamenárov. Odvoláva sa pritom na fakt, že socha Piety v arche je vytvorená z vápenca … Doteraz však nie je z dokumentov... []
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie