O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre
Úvod > Registrácia > Plná verzia

Plná verzia

Arslexicon je elektronická encyklopédia zameraná na dejiny a súčasnosť výtvarného umenia na Slovensku. Formou encyklopedických hesiel informuje o umelcoch, dielach, lokalitách, umeleckohistorickej terminológii a ďalších špecifických témach, ktorým sa venuje súčasný dejepis umenia. Štruktúra hesiel obsahuje okrem hlavného textu aj doplňujúce informácie, týkajúce sa literatúry k danej téme, technických údajov o dielach, umiestnenia diel v zbierkach a pod. Zámerom takto zostavenej štruktúry je, aby Arslexicon slúžil tak laickým záujemcom o výtvarné umenia, ktorí tu nájdu základné informácie, ako aj špecialistom, pre ktorých sú určené špecifické doplňujúce dáta (pozri ukážku hesiel).

Heslá sú podľa obsahových súvislostí navzájom interaktívne prepojené na viacerých úrovniach (v texte, i prostredníctvom odkazov „Súvisiace témy“ a „Pozri tiež“), čo umožňuje používateľovi zostaviť si vlastnú mozaiku informácií. Východiskom na ceste k týmto informáciám môže byť vyhľadávanie pomocou kľúčových slov, alebo niektorý z nasledujúcich reťazcov:
Chronologický prehľad – ponúka úvodné texty o výtvarnom prejave jednotlivých období od praveku až po súčasnosť.
Kapitoly z dejín umenia – prezentujú „iné“ súvislosti dejín umenia, ktoré sa tiahli naprieč historickými obdobiami (táto časť je v štádiu príprav).
Registre – obsahujú abecedné zoznamy hesiel venovaných umelcom, konkrétnym dielam, lokalitám, terminologický slovník, ale aj kompletný zoznam odbornej literatúry, na ktorú odkazujú jednotlivé heslá. Sú tu zaradené aj zoznamy dát, ktoré tvoria obrazovú časť Arslexiconu, teda fotografií, máp a plánov (register máp a plánov je v štádiu príprav).

Okrem primárnej úlohy informovať, plní Arslexicon tiež úlohu elektronického archívu fotografickej dokumentácie umeleckohistorických pamiatok, ktorú v budúcnosti plánujeme rozšíriť o grafickú dokumentáciu a iné médiá.

Arslexicon je prístupný registrovaným užívateľom. Prístup, obmedzený registráciou, sa týka textovej časti Arslexiconu, ako aj databázy fotografií

 


Rozšírené vyhľadávanie