O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre
Úvod > Databáza fotografií > Databáza fotografií

Databáza fotografií

Obrazová databáza Arslexiconu obsahuje takmer 6000 fotografií. Okrem aktuálnej fotokumentácie umeleckohistorických pamiatok, realizovanej v rámci projektu, sú tu vo veľkom rozsahu zastúpené archívne fotografie. Ich mimoriadna hodnota spočíva v tom, že neraz zobrazujú už neexistujúci stav pamiatok (aj zaniknutých). S ohľadom na svoj vek sa mnohé z týchto archívnych fotografií už samy stali pamiatkami, pričom ich technický stav je častokrát alarmujúci a elektronizácia predstavuje vo viacerých prípadoch zrejme jediný spôsob na záchranu informácií, ktoré sú na nich zachytené.

Fotografie v databáze Arslexiconu pochádzajú prevažne z archívov Ústavu dejín umenia SAV, Pamiatkového úradu SR a Slovenskej národnej galérie. Súčasný rozsah plánujeme postupne rozširovať, pričom prioritne sa zameriame na elektronické spracovanie a sprístupnenie fotografického fondu Ústavu dejín umenia SAV.

Fotografie sú prepojené s heslami v textovej časti Arslexiconu. Používanie obrazovej databázy je však možné aj nezávisle na textoch, a to či už prostredníctvom registra Fotografie, alebo vyhľadávania v obrázkoch.

Každú fotografiu sprevádzajú údaje o zobrazenom objekte, aj o fotografii samotnej (jej autorovi, fotografickej technike, archíve, v ktorom sa fotografia nachádza). V prípade záujmu je možné objednať si fotografie na vedecké a študijné účely. Publikovanie týchto fotografií je prípustné len so súhlasom tej inštitúcie, v ktorej sú uchovávané.

 


Rozšírené vyhľadávanie

Ďalšie informácie