O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Kalich s architektonickou výzdobou, katedrálny Kostol sv. Martina, Bratislava
Kalich s emailovou výzdobou, katedrálny Kostol sv. Martina, Bratislava
Kalich, Evanjelický kostol a. v., Ochtiná
Kalich s jašteričkami, katedrálny Kostol sv. Martina, Bratislava
Kaplnka Dvanástich apoštolov, Bíňa
Kaplnka kráľovnej Žofie Bavorskej, katedrálny Kostol sv. Martina, Bratislava
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie bývalého Erdődyovského kaštieľa, Trenčianske Bohuslavice
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie, rímskokatolícky farský Kostol sv. Ladislava, Spišský Štvrtok
Kaplnka sv. Emeráma, katedrálny Kostol sv. Emeráma, Nitra
Kaplnka sv. Jána Almužníka, rímskokatolícky farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Bystrica
Kaplnka sv. Jána Evanjelistu, rímskokatolícky Kostol Zvestovania Panne Márii (františkánsky), Bratislava
Kaplnka sv. Kataríny, Bratislava
Kaplnka sv. Michala archanjela, Košice
Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice
Kaštiel Koháryovsko-Coburgovský, Veľký Blh
Kaštieľ, Nižné Valice
Kaštieľ, Nováky – Laskár
Kaštieľ, Partizánske – Šimonovany
Kaštieľ Szatmáryovcov-Királyovcov, Rimavské Janovce
Katedrálny Kostol Nanebovatia Panny Márie, Rožňava
Katedrálny Kostol sv. Alžbety, Košice
Katedrálny Kostol sv. Martina, Bratislava, I
Katedrálny kostol sv. Martina, Spišské Podhradie – Spišská Kapitula
Kaviareň a hotel Slávia, Hlavná ulica č. 63, Košice
Kazateľnica, Evanjelický kostol a. v., Kyjatice
Kazateľnica, Evanjelický kostol a. v., Štítnik
Kazateľnica, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba, Levoča
Kazateľnica, rímskokatolícky farský Kostol sv. Juraja, Poprad – Spišská Sobota
Kazateľnica, rímskokatolícky farský Kostol sv. Šimona a Júdu, Spišský Hrhov
Kazateľnica, rímskokatolícky katedrálny Kostol sv. Martina, Spišské Podhradie – Spišská Kapitula
Kazateľnica, rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie, Olcnava
Klaňanie pastierov, Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica
Klaňanie troch kráľov (predela Oltára Vianočnej predely), rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba staršieho, Levoča
Kniežacie mohyly čakanskej kultúry, Čaka, Dedinka
Koller, Július: U.F.O.naut J. K.
Košická erbová listina I, Archív mesta Košice
Košická erbová listina II, Archív mesta Košice
Kostol a Kláštor sv. Jána Krstiteľa (pôvodne augustiniánov–eremitov, neskôr františkánsky)
Kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie a kláštor piaristov v 17. a 18. storočí, Prievidza
Kostol sv. Františka z Assisi a kláštor františkánov v 17. a 18. storočí, Kremnica
Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany
Kremnická mestská kniha, MV SR – Štátny archív Banská Bystrica, pobočka Kremnica
Kristus na Olivovej hore, rímskokatolícky farský Kostol Panny Márie, Bratislava – Devín
Kristus v odpočinku, rímskokatolícky farský úrad pri Kostole sv. Mikuláša, Prešov
Krstiteľnica, Evanjelický kostol a. v., Kraskovo
Krstiteľnica, Evanjelický kostol a. v., Kyjatice
Krstiteľnica, Evanjelický kostol a. v., Ochtiná
Krstiteľnica, Evanjelický kostol a. v., Štítnik
Krstiteľnica, katedrálny Kostol sv. Martina, Bratislava
Krstiteľnica, rímskokatolícky farský Kostol sv. Juraja, Poprad – Spišská Sobota
Krstiteľnica, rímskokatolícky farský Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Veľká Lomnica
Krucifix, katedrálny Kostol sv. Martina, Bratislava
Krucifix, rímskokatolícky farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Spišská Nová Ves
Krucifix, rímskokatolícky farský Kostol sv. Antona pustovníka, Spišská Belá
Krucifix, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba, Levoča
Krucifix, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jána Krstiteľa, Poprad – Stráže pod Tatrami
Krucifix zo skupiny Kalvárie na tzv. kráľovskom oratóriu, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba, Levoča

 


Rozšírené vyhľadávanie