O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Empora, Evanjelický kostol a. v., Kyjatice
Epitaf Andrea Dadia Kyenpauma, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba, Levoča
Epitaf Fides Gerschnerovej, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba, Levoča
Epitaf Georga Buchwalda, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba, Levoča
Epitaf Jakuba Pyera a jeho manželky Doroty Cornisovej, Evanjelický kostol a. v., Štítnik
Epitaf Karola Aichpichla, rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice (kostol jezuitov, bývalý kostol trinitárov), Trnava
Epitaf Margaréty Milleterovej, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba, Levoča
Epitaf Mikuláša Haina, jeho manželky Zuzany Cramerovej a syna Jána Mikuláša, rímskokatolícky farský Kostol sv. Jakuba, Levoča
Epitaf Paľka Istvánffyho, rímskokatolícky farský kostol sv. Štefana Uhorského, Horný Bar
Epitaf Pavla Abstémia Bornemiszu, Katedrálny chrám sv. Emeráma, Nitra
Epitaf Pavla Grossa staršieho, rímskokatolícky farský Kostol sv. Juraja, Poprad – Spišská Sobota
Epitaf Zachariáša Mossóczyho, Katedrálny chrám sv. Emeráma, Nitra
Erbová listina mesta Bardejov, MV SR - Štátny archív v Levoči, pob. Bardejov
Erbová listina mesta Kežmarok, MV SR – Štátny archív v Levoči, pob. Poprad
Erbové listiny palatína Mikuláša II. z Gary, MV SR – Slovenský národný archív Bratislava
Evanjelický kostol a. v., Hronsek
Evanjelický kostol a. v., Kežmarok
Evanjelický kostol a. v., Koceľovce
Evanjelický kostol a. v., Kraskovo
Evanjelický kostol a. v., Kyjatice
Evanjelický kostol a. v., Mlynská ulica, Košice
Evanjelický kostol a. v., Ochtiná
Evanjelický kostol a. v. z Paludze, Svätý Kríž – Lazisko
Evanjelický kostol a. v., Rimavská Baňa
Evanjelický kostol a. v., Rybník
Evanjelický kostol a. v., Štítnik
Evanjelický kostol a. v., Tisovec
Evanjelický ref. kostol, Kalinčiakovo
Evanjelický ref. kostol, Plešivec
Evanjelický ref. kostol, Šamorín
Evanjelický ref. kostol, Svätuše
Evanjelický ref. kostol, Žíp

 


Rozšírené vyhľadávanie