O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre

Húnsko-gótske umenie


Datovanie: 4. – 6. storočie
Vojenská koexistencia nomádsko-germánskych kmeňov v Karpatskej kotline a ich mocenský vzostup sa odráža aj v ich materiálnej kultúre známej prevažne z hrobov. V húnsko-gótskom umení prevláda... [MV]
Viac informácií po prihlásení...
Upozornenie!
Všetky texty v Arslexicone podliehajú autorským právam.
Odporúčaný spôsob citovania: Labudová, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Eds.: Balážová, Barbara - Pomfyová, Bibiana, URL: https://www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (dátum návštevy stránky)

 


Rozšírené vyhľadávanie