O projekte | Kontakt na nás | Užitočné linky | Sitemap | English
Chronologický prehľadKapitoly z dejín umeniaRegistre
Úvod > Naši partneri

Naši partneri

Finančná podpora:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky                                                 


Vedecká a odborná spolupráca:
Filozofická Fakulta Univerzity Komenského (Katedra dejín výtvarného umenia)                
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Slovenská národná galéria

Fotografická dokumentácia:
Pavol Breier
Alexander Jiroušek
Dušan Slivka
Pilot Club, s. r. o.

Dizajn:
Studio 001

Softvér:
ELET, s. r. o. 

Svojou ústretovosťou a podporou vznik Arslexiconu ďalej podporili:
Archeologický ústav SAV
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Evanjelický farský úrad a. v. Banská Bystrica
Evanjelický farský úrad a. v. Koceľovce
Evanjelický farský úrad a. v. Kokava nad Rimavicou
Evanjelický farský úrad a. v. Rožňava
Evanjelický farský úrad a. v. Štítnik
Evanjelický farský úrad Rimavské Brezovo
Evanjelický reformovaný farský úrad Kalinčiakovo
Evanjelický reformovaný farský úrad Plešivec
Evanjelický reformovaný farský úrad Šamorín
Gymnáziu sv. Františka Assiského Levoča
Liptovské múzeum Ružomberok
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica
Obecný úrad Žíp
Rád Menších bratov konventuálov – Minoriti, Levoča
Rád Premonštrátov, Opátstvo Jasov
Rehoľa Piaristov Prievidza
Rehoľa Piaristov Trenčín
Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Bratislava
Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice
Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Trnava
Rímskokatolícky biskupský úrad Banská Bystrica
Rímskokatolícky biskupský úrad Nitra
Rímskokatolícky biskupský úrad Rožňava
Rímskokatolícky biskupský úrad Spiš
Rímskokatolícky biskupský úrad Žilina
Rímskokatolícky farský úrad Banská Štiavnica
Rímskokatolícky farský úrad Bíňa
Rímskokatolícky farský úrad Bolešov
Rímskokatolícky farský úrad Bošáca
Rímskokatolícky farský úrad Hronský Beňadik
Rímskokatolícky farský úrad Jánovce
Rímskokatolícky farský úrad Jelšava
Rímskokatolícky farský úrad Kežmarok
Rímskokatolícky farský úrad Kremnica
Rímskokatolícky farský úrad Levoča
Rímskokatolícky farský úrad Liptovské Matiašovce
Rímskokatolícky farský úrad Liptovský Mikuláš – Okoličné
Rímskokatolícky farský úrad Ľubica
Rímskokatolícky farský úrad Michal na Ostrove
Rímskokatolícky farský úrad Nová Baňa
Rímskokatolícky farský úrad Prešov
Rímskokatolícky farský úrad Prešov, Nižná Šebastová
Rímskokatolícky farský úrad Rybník
Rímskokatolícky farský úrad Skalica
Rímskokatolícky farský úrad Spišská Stará Ves
Rímskokatolícky farský úrad Spišské Podhradie
Rímskokatolícky farský úrad Šamorín
Rímskokatolícky farský úrad Šaštín-Stráže
Rímskokatolícky farský úrad Trebišov
Rímskokatolícky farský úrad Zborov
Rímskokatolícky farský úrad Žehra
Rímskokatolícky farský úrad Žilina – mesto
Saleziáni dona Bosca Šaštín-Stráže
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum Bratislava

 


Rozšírené vyhľadávanie

Ďalšie informácie